فوتســـــال وفوتبال کاشان(مسعودحداد17)

نتایج کامل و جامع تیمهای فوتسال کاشان

فوتســـــال وفوتبال کاشان(مسعودحداد17)

مسعود17
فوتســـــال وفوتبال کاشان(مسعودحداد17) نتایج کامل و جامع تیمهای فوتسال کاشان

 اندر احوالات کلاس دومیها

this HTML c اندر احوالات کلاس دومیها

حدود ۱۸سال از اخرین تیمداری کاشان در لیگ ۲ فوتبال کشور گذشته است که امسال بالطف وعنایت فدراسیون باسیاست وخنده روی  کفاشیان ک دورخیزسومش برای رای اوردن را انجام میدهد دوباره صاحب نماینده درلیگ ۲ شده ایم که البته اتفاق خوب وفرخنده ایست 

دراین۱۸ سال جوانانمان پیرشدند وپرپر و پیشکسوتانمان درخاک ارمیدند ولی افکارسنتی بعضی عزیزان هنوز تاخت وتاز میکند

قانون دوشغله ها را نیز دورزده ایم وبا ۱۰شغل براحتی یازدهمین شغلشان را بسلامتی تصاحب میکنند

من بشدت یک کاشانی ناسیونالیستم و حالم دگرگون میشود وقتی غریبه های بی کیفیت و ادب برای شهرم ناز میکنند ولی چ فایده ک جوجه اردکهای زشت همسایه مان غاز میشوند

وسهم جوانان شایستمان فقط وتنها فقط بی عاریست

حال اخبار حاکی از امدن مردیست ک ب روزست و کاشانی

امیدست که افکار سنتی در پستوی خانه نگهداری شود و صالح و چراغی را بگذارند که کارکنند و البته مقدم.

امیدست افکار سنتی بدانند برخلاف کلاس درس از دوم به سوم رفتن ارتقا درجه نیست واز دوم به اول بایدبرسند

به امیدموفقیت نماینده عزیز شهرم در لیگ۲تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | 12:37 | نویسنده : مسعود17 |

تعویضی دربازیست

دلیل بعضی حرکات و تصمیمات را اصلامتوجهونمیشوم وهمان بهتر که حداقل دراین موردنفهم باشم

من ازهمان بچگی عاشق فوتبال وبعدها فوتسال بودم وهربازی که ازتلویزیون پخش میشدمشتاقانه میدیدم وضبط میکردم وازدهرکدام ازبازیکنان صدهاخاطره دارم ازفرشادخان پیوس احمدعابدزاده مجتبی محرمی علی دایی و...وازسلطان آن دوران علی آقای پروین

درزمان بازی کردنم تاحدتوانم برای تیمهایم زحمت کشیدم والان درشرایطی هستم که نهایتا یک فصل ازبازی کردنم باقی باشد

درحال حاضرنیز نه روشنفکر ورزشی هستم ونه ادای روشنفکری دارم اما نگرانیها وچالشهای فوتبالی وفوتسالی در ذهنم موج میزند و بخصوص دلواپسم

بتازگی جلسه ای درهیات فوتبال برای کمیته فوتسال برگزار گردیده وجای ماهم آنجانبوده چون صندلیهایشان کم بوده والبته گله ای هم نیست چون دگرحوصله ای نیست

ولی بجای شایسته ها کسانی هم بوده اند که هنرشان فقط فحاشی وجوخراب کردن است وبس

من نه سوادی دارم ونه روشنفکر وصاحب نظر ولی چشمهایم میبیند و گوشهایم میشنود و زبانی دارم که بصرف به جلسه دعوت شدن بسته نمیشود و وقتی که میبینم و میشنوم و زبان دارم افکارم را حریف نمیشوم وبه زبان میاورم تا افکارم بی زبان نشود

آقایان ورزشی از من غیرورزشی نصیحتیست شما را

فوتسال را بازیچه افکارتان نکنید ومشکل فوتسال فقط تعویض آدمهانیست و مشکل از جای دیگریست خواهشا حداقل همین مورد را متوجه شوید

پس حداقل تعویض افکارتان که چندان جالب نیست را به حرمت محرم الحرام حرام نکنید

درتعویضهایتان دنبال قیصر و داش فرمون نباشید که شهر پرشده از برادران کریم اب منگل

درپایان ضروریست که بازهم عرض کنم روشنفکرنیستم وصاحب نظر ولی عاشق ودلسوخته ورزش شهرم واین چندخط را نیز صادقانه نوشتم امیدوارم شمشیرهایتان را تیز نکنید

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | 11:42 | نویسنده : مسعود17 |

تعویضی دربازیست

دلیل بعضی حرکات و تصمیمات را اصلامتوجهونمیشوم وهمان بهتر که حداقل دراین موردنفهم باشم

من ازهمان بچگی عاشق فوتبال وبعدها فوتسال بودم وهربازی که ازتلویزیون پخش میشدمشتاقانه میدیدم وضبط میکردم وازدهرکدام ازبازیکنان صدهاخاطره دارم ازفرشادخان پیوس احمدعابدزاده مجتبی محرمی علی دایی و...وازسلطان آن دوران علی آقای پروین

درزمان بازی کردنم تاحدتوانم برای تیمهایم زحمت کشیدم والان درشرایطی هستم که نهایتا یک فصل ازبازی کردنم باقی باشد

درحال حاضرنیز نه روشنفکر ورزشی هستم ونه ادای روشنفکری دارم اما نگرانیها وچالشهای فوتبالی وفوتسالی در ذهنم موج میزند و بخصوص دلواپسم

بتازگی جلسه ای درهیات فوتبال برای کمیته فوتسال برگزار گردیده وجای ماهم آنجانبوده چون صندلیهایشان کم بوده والبته گله ای هم نیست چون دگرحوصله ای نیست

ولی بجای شایسته ها کسانی هم بوده اند که هنرشان فقط فحاشی وجوخراب کردن است وبس

من نه سوادی دارم ونه روشنفکر وصاحب نظر ولی چشمهایم میبیند و گوشهایم میشنود و زبانی دارم که بصرف به جلسه دعوت شدن بسته نمیشود و وقتی که میبینم و میشنوم و زبان دارم افکارم را حریف نمیشوم وبه زبان میاورم تا افکارم بی زبان نشود

آقایان ورزشی از من غیرورزشی نصیحتیست شما را

فوتسال را بازیچه افکارتان نکنید ومشکل فوتسال فقط تعویض آدمهانیست و مشکل از جای دیگریست خواهشا حداقل همین مورد را متوجه شوید

پس حداقل تعویض افکارتان که چندان جالب نیست را به حرمت محرم الحرام حرام نکنید

درتعویضهایتان دنبال قیصر و داش فرمون نباشید که شهر پرشده از برادران کریم اب منگل

درپایان ضروریست که بازهم عرض کنم روشنفکرنیستم وصاحب نظر ولی عاشق ودلسوخته ورزش شهرم واین چندخط را نیز صادقانه نوشتم امیدوارم شمشیرهایتان را تیز نکنید

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | 11:42 | نویسنده : مسعود17 |

بودن به چه قیمتی

معلوم نیست ک چطور و چگونه بعضی افرادبدون هیچ تخصص و مدیریتی ب یکباره از ناکجا آباد به راس هرم ورزش فوتسال واردمیشوند وهدف ونیتشان دراین بین چیست

آقایی ک یکماهه خودراعلامه دهر میپنداردو در اظهاری شوک آور والبته شگفت وخنده دار اعلام میکند سال بعد تیم فوتسال کاشان احتیاج به سرمربی ندارد و خودش تیم را هدایت میکند

آقایی که اسمش را نیاوریم بهتراست .در جواب تمام دوستانی که میپرسند چرا من ساکت نشسته و جواب این شخص بدون خلاف کاری را نمیدهم عرض میکنم

من با گرگی که جلوم نعره میکشه مبارزه میکنم نه با سگی که پشت سرم واق واق میکند

اگر این شخص جرات داشت تا فقط یکبار روبروی من حرفی بزند مطمئن باشید تمام خلافها وکارهایی که طی این چندسال با کلک و نیرنگ و البته پول خوری و باج گیری انجام داده است را با مدرک رو میکنمتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | 18:54 | نویسنده : مسعود17 |

نیمه نهایی

بازیهای لیگ دسته دوم کشور درمرحله هشت تیم برگزارشد و تیم ارش قم که همگروه کاشان در مرحله اول بود با مربیگری وفایی به جمع 4تیم راه یافت ونفت امیدیه را شکست داد اما تیم انابتن قم که سرگروه کاشان شده بود شکست خورد وحذف شدتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | 3:40 | نویسنده : مسعود17 |

تبریک

با اتفاقات هفته پایانی تیم فوتسال کاشان خوشبختانه در لیگ2 باقی ماند که باید به بازیکنان که در هفته اخر کاری کارستان کردند تنبریک گفت تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | 9:30 | نویسنده : مسعود17 |

جدول پایانی مسابقات و ابقا کاشان

یگ دسته دوم جنوب شرق

ردهتیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1 آنا بتن قم 12 7 4 1 40 20 20 25
2 آرش نوین قم 12 6 2 4 36 29 7 20
3 پاسارگاد شهرکرد 12 5 2 5 49 43 6 17
4 سن ایچ ساوه 12 3 6 3 38 36 2 15
5 رعد پدافند اصفهان 12 4 2 6 41 39 2 14
6 هیئت روستایی عشایری کاشان 12 4 1 7 35 57 -22 13
7 سهند مرکزی 12 3 3 6 29 44 -15 12


تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | 9:29 | نویسنده : مسعود17 |

نتایج هفته چهاردهم و جدول نهایی گروه جنوب شرقی/ صعود قمی‌ها و ابقائ کاشان

نتایج هفته چهاردهم و جدول نهایی گروه جنوب شرقی/ صعود قمی‌ها و ابقائ کاشان


شهروند ساری و مقاومت البرز1

مرحله نخست لیگ دسته دوم کشور با صعود تیم های آنابتن و ارش نوین ایرانیان قم در گروه جنوب شرقی به اتمام رسید

 

به گزارش خانه فوتسال،مسابقات هفته چهاردهم گروه جنوب شرقی از مسابقات دسته دوم فوتسال ایران یادبود حسن حسین زاده با برگزاری سه دیدار به پایان رسید. در ادامه گزارش خانه فوتسال را از دیدارهای این هفته می خوانیم.

آرش نوین ایرانیان قم یک – هیات ورزش روستایی کاشان ۴ 

(ورزشگاه شهید حیدریان)

مصطفی زینی- حسین دولتشاهی- رضا رحیمی- علی حاتمی

تیم فوتسال آرش نوین ایرانیان قم در هفته حساس پایانی گوش به زنگ دیدار همزمان در اراک بود. قمی ها در صورت پیروزی تیم سهند به طور حتم به مرحله بعد صعود می کردند و در حالی که با نتیجه یک صفر برنده به رختکن رفته بودند، در نیمه دوم و با بازی متعصبانه کاشانیها ره به جایی نبردند و در دیداری جنجالی و پربرخورد در نیمه دوم کاشان 3گل زد تا در لیگ بماند 

سهند مرکزی ۵ – پاسارگاد شهرکرد ۲

(ورزشگاه شهدای پنجم مرداد)

رضا شیرزادی- بهبود کاویانی- محمد داودپور- مهدی مصطفایی

دیدار هفته چهاردهم تیم فوتسال سهند اراک آخرین فرصت این تیم برای بقا در لیگ دو بود. تیم سهند در این دیدار نیازمند سه امتیاز بازی بود و باید همزمان منتظر از دست دادن امتیاز توسط کاشانی ها میماند. همچنین تیم پاسارگاد هم برای صعود به برد در این بازی و از دست رفتن امتیاز برای ارش قم نیاز مند بود تا سرونشت صعود و بقای گروه به طور کامل به نتیجه این دیدار گره بخورد. اما ناکامهای این گروه از دل این بازی بیرون آمدند و با وجود برتری سهند، پاسارگاد از صعود بازماند و سهندی ها هم با توجه به برتری سوال برانگیز کاشانی ها، به دسته پایین تر سقوط کردند.

سن ایچ ساوه ۴ – رعد پدافند اصفهان ۸

(ورزشگاه فجر)

ولی صفارها- ابراهیم آخوندی- احسان موسویان- سجاد ابوالفتحی

دیدار تشریفاتی و بی تاثیر تیم های میانه جدولی سن ایچ ساوه و رعدپدافند اصفهان نیز با برتری پرگل رعد به پایان رسید تا دو تیم به ترتیب در مکان های چهارم و پنجم جدول قرار بگیرند.

تیم  آنا بتن قم از این گروه در هفته پایانی استراحت دارد.

جدول گروه جنوب شرقی لیگ دسته دوم در پایان هفته چهاردهم:

جدول اختصاصی کامل این مسابقات را در ادامه مشاهده می فرمایید. خانه فوتسال از هفته ی ابتدایی این مسابقات را به صورت کامل پوشش داده و جدول ذیل فقط در خانه فوتسال قابل مشاهده است. گفتنی است جدول ذیل در هیچ پایگاهی حتی در سایت فدراسیون فوتبال ایران موجود نیست و کاملا اختصاصی خانه فوتسال می باشد.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | 9:28 | نویسنده : مسعود17 |

حمایت

تیم فوتسال کاشان در اخرین بازی خود در لیگ فوتسال کشور و در خانه حریف بمصاف تیم مدعی ارش نوین قم با سرمربیگری دوست و هم تیمی سابقمان بهرام وفایی میرود که بازی مرگ وزندگی وبسیارحساسیست وامیدوارم تیم کاشان در این بازی موفق باشد و از دوستان وعزیزانیکه کار ندارند و وسیله نقلیه دارند تقاضا میشود جهت حمایت از تیم فوتسال کاشان 3شنبه در سالن حیدریان قم ساعت5 حضوربهم برسانند و بنده نیز اگر مشکلی پیش نیاید حتما در سالن جهت حمایت از تیم فوتسال شهرم حضور خواهم داشت و ناراحتی وگله هایمان را برای بعد میگذاریم و فعلا موفقیت تیم مهمترین مساله است

هرچند هنوز بابت عدم حضورم در این تیم از بعضی دوستان دلخورم اما کیست که نداند ما عاشق تیم شهرمان وجوانان لایقی هستیم که حقشان حضور در این تیم بود نه جوانانی که ناحق اضافه شدند و کسانیکه شانه خالی کردند و تیم را در این شرایط تنها گذاشتندتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | 2:52 | نویسنده : مسعود17 |

نظرسنجی

دوستانی که از وبلاگ دیدن  میکنند در مسابقه نظرسنجی وبلاگ نیز شرکت کنند

عنوان نظرسنجی نیز بهترین بازیکن جام رمضان میباشد  

 نام خودم را از نظرسنجی حذف کردم تا شک وشبه ای نباشد و البته شاید بازیکنان واسامی دیگری نیز مستحق بوده اند که پیشاپیش عذر مرا بپذیرند

محسن شعبانی نیز جزو گزینه ها بود چون یکی از دوستان گله کرد ایشان به وبلاگ واینترنت اشنایی کامل دارد و شاید بیشتر رای بیاورد بنده ایشان را حذف کردم تا شک وشبه ای به اقا محسن نیز وارد نباشدتاريخ : جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | 11:53 | نویسنده : مسعود17 |

سلفی تیم قهرمانتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | 10:34 | نویسنده : مسعود17 |

قربون برم خدارو

بعضی از دوستان فوتسالمو تمام شده میدانستن وامسال به ناحق وبا لابی مرا از تیم فوتسال کاشان دور کردند ولی در جام رمضان کاشان که تمام بازیکنان برتر شهر وحتی چندین بازیکن غیربومی حضورداشتند توانستیم به قهرمانی برسیم و خود من هم با کمک هم تیمیهایم توانستم با17 گل به اقای گلی مسابقات دست یابم و باید به بعضی دوستان بگم شماها با هم لابی کردین ولی من با خدای خودم لابی کردم و خدارو شکر که جواب بعضی دوستان داده شد هرچند بنده دنبال انتقام نبوده ونیستم ونخواهم بود تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | 10:29 | نویسنده : مسعود17 |

قهرمانی سازمان

فینال مسابقات فوتسال جام رمضان کاشان بین دو تیم سازمان رفاهی (مهدی نعناکار مسعود حداد وحیدنجفیان حامدصفری  احمدرضایی  حسین اشرف السادات  احسان زارع اوالفضل رسولی ) در برابر تیم نخل 1 که بازیکنانی چون صابرستاری محسن شعبانی محمدمداحی امیرجمالی مهدی حسن زاده مصطفی کیوانیان داشت برگزار گردید که در نیمه اول تیم نخل روی اشتباه و توپ لودادن بازیکنان سازمان به گل رسید وحملات تیم سازمان برای جبران گل در نیمه اول ثمری نداشت ولی در نیمه دوم تیم سازمان حملاتش را پردامنه دار تر کرد و توانست به گل تساوی روی پاس وحیدنجفیان وضربه تمام کننده حامدصفری برسد و در حالیکه بازی بسیار مهیج وسرعتی دنبال میشد باز هم این تیم سازمان بود که توسط طاها به گل دوم وبرتریش دست یافت وبه قهرمانی مسابقات دست یافت .ضمنا مسعود حداد با 17 گل بعنوان بهترین گلزن مسابقات دست یافت و تیم جوانان گارد نیز قهرمان فوتسال جوانان رسیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | 10:11 | نویسنده : مسعود17 |

فینال مسابقات فوتسال

بازیهای فوتسال جام رمضان فرداشب 31/4/94 با دیدار 2تیم خوب وشایسته نخل1 وتیم سازمان (گارد) به پایان میرسد و انتظار میرود دیدار فینال دیداری جذاب وتماشاگر پسند باشد تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | 9:53 | نویسنده : مسعود17 |

نتایج نیمه نهایی

بعداز برگزاری حدود 60 بازی مسابقات فوتسال جام رمضان کاشان نیز به مرحله نهایی رسید و در مرحله نیمه نهایی ابتدا تیم سازمان (گارد)6-3 از تیم شهیدمرادی گذشت گلهای این بازی 2 گل وحیدنجفیان  2گل محسن شنوفی ومسعودحداد وطاها نیز هرکدام یک گل بثمررساندند وگلهای تیم شهید مرادی نیز 2گل حسن مرادی و1 گل طاحون بثمررسید تا تیم گارد اولین فینالیست مسابقات باشد و  در دیدار دوم 2 تیم نخل 1 ونخل 2  بمصاف هم رفتند که تیم نخل1 با برتری 5-1 به فینال رسید تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | 9:40 | نویسنده : مسعود17 |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.